این وب‌سایت یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش مطالب وجود ندارد.

موضوعات وبسایت : تست روانشناسی

تعریف دلبستگی


تعریف دلبستگی


نویسنده : نازنین رحمانی | زمان انتشار : 1399-11-15 08:37:44

درحال لود مطلب ...

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: fa.wikipedia.org

برچسب ها : تعریف دلبستگی


سایر منابع و مطالب مرتبط با این مطلب [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
fa.wikipedia.org .
نظریه دلبستگی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نظریه دلبستگی یا نظریه پیوستگی (به انگلیسی: Attachment theory)، نظریهای در روان‌شناسی است که سعی در بررسی رابطه فرزند – والدین و وابستگی‌های اجتماعی ... ادامه...


motamem.org .
نظریه دلبستگی جان بالبی | آشنایی با چهار سبک دلبستگی ...

جان بالبی به مفهوم پیوند عاطفی یا به بیان ساده‌تر دلبستگی (Attachment) توجه ویژه‌ای داشت و معتقد بود ایجاد دلبستگی و شکل دادن پیوندهای عاطفی یکی از نیازهای ... ادامه...


jwsf.iaut.ac.ir .
مطالعه مقایسه‌ای سبک‌های سه گانه دلبستگی ( ایمن، دو سوگرا ...

در این پژوهش منظور از دلبستگی دوسوگرا نمره‌ای است که آزمودنیدر پرسشنامه روابط میانی دلبستگی کودکان (KCAQ) در عبارات 7-8-9-10 بدست می‌آورد. تعریف اختلالات ... ادامه...


ijpcp.iums.ac.ir .
سبکهای دلبستگی و نشانه های افسردگی: نقش واسطه ای نشخوار ...

هر آزمودنی بسته‌ای از پرسش‌نامه‌ها شامل مقیاس افسردگی بک- نسخه دوم (BDI-II) مقیاس پاسخ نشخواری (RRS) و پرسش‌نامه دلبستگی بزرگ‌سالان (AAQ) را پر کردند. دیگر ... ادامه...


vista.ir .
دلبستگی چیست؟ - ویستا

دکتر پری (perry) در تبیین مفهوم دلبستگی به مفهوم پیوند اشاره می‌کند و معتقد است در اصل، پیوند فرآیند شکل‌دهی یک دلبستگی است به‌عبارت دیگر پیوند مجموعه ... ادامه...


hawzah.net .
دلبستگی ، نیازِ همیشگی

اهمیّت مبحث دلبستگی نه تنها به خاطر آن است که بسیاری از روانشناسان برجسته (2) ، و صاحبنظران ، بدان بیشتر علاقه نشان داده اند ، و در این زمینه به پژوهش پرداخته اند ... ادامه...


psychologyteam.blogsky.com .
دلبستگی چیست؟ - روانشناسی

Jun 16, 2016 — مفهوم دلبستگی و تعلق را نخستین بار جان بالبی مطرح کرد. از نظر او ... او دلبستگی را چنین تعریف کرده است " ارتباط روانی پایدار بین دو انسان". ادامه...


ijfp.ir .
سبک‌های دلبستگی - دوفصلنامه روانشناسی خانواده

ﻬـﺎ ﺳـﻪ ﺳـﺒﮏ اﺻـﻠﯽ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ. ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. : اﯾﻤـﻦ. 12. ، ﻣﻀـﻄﺮب. /. دوﺳـﻮﮔﺮا. 13. و. اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ. 14 . ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ. ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ. اﯾﻤﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﻓﺮاد دﻟﺒﺴﺘﻪ اﯾﻤﻦ. ادامه...


www.facebook.com .
روانشناسی - تعريف دلبستگي دلبستگي عبارت است از پيوند ...

تعريف دلبستگي دلبستگي عبارت است از پيوند عاطفي عميقي كه با افراد خاص در زندگي خود برقرار مي كنيم طوري كه باعث مي شود وقتي با انها تعامل مي كنيم احساس. ادامه...


pezeshkekhoob.com .
اهمیت و ضرورت سبک‌های دلبستگی در روابط - پزشک خوب

Sep 1, 2020 — تعریف انواع سبک‌های دلبستگی و نقش آن در روابط بزرگسالی. تحقیقات زیادی در رابطه با سبک‌های دلبستگی بزرگسالان انجام شده‌‌اند که همگی بر ... ادامه...


jwsps.alzahra.ac.ir .
تأثیر سبک‌های دلبستگی، انطباق‌پذیری و پیوستگی در خانواده ...

نتایج پژوهش نشان داد که بین تاب‌آوری و سبک دلبستگی اجتنابی رابطۀ معناداری ... و نتیجه مثبت تعریف می‌کنند که شامل سلامت روان، موفقیت تحصیلی و موفقیت در ... ادامه...


www.2noor.com .
سبک دلبستگی

تعریف دلبستگی. دلبستگی. سیستم تنظیم کننده. نظریه فروید در. مورد دلبستگی. پژوهش. هاي. هارلو. ویژگی. هاي دلبستگی. پیوند. دلبستگی. و روابط عاشقانه. ادامه...


www.sbu.ac.ir .
گروه پژوهشی مطالعات دلبستگی و روابط بین فردی

تعریف: دلبستگی یک پیوند عاطفی عمیق و بلند مدت میان کودک و مراقب است و تاثیر ... نظريه دلبستگي جان بالبي تأكيدي جديد و جالب بر روابط والدين و كودكان و ... ادامه...


honarehzendegi.com .
دلبستگی در کودکان | انواع و سبک های دلبستگی کودکان

دلبستگی در کودکان، پیوند عاطفی عمیقی ست که با مراقب اولیه خود برقرار می کنند. سبک دلبستگی در کودکان در تعاملات اجتماعی ... نقش والدین در دلبستگی ایمن . ادامه...


www.sums.ac.ir .
بیشتر بدانیم: تفاوت دلبستگی یا وابستگی چیست؟

Jan 5, 2019 — دلبستگی، احساس تجربه عاطفی عمیق و بسیار پیچیده است که در آن ... او دلبستگی را تجربه ای تعریف کرد که اگر با روند طبیعی پیش برود و عشق ... ادامه...


www.sid.ir .
مقايسه سبک هاي دلبستگي و خلاقيت در دانشجويان دختر و ... - SID.ir

بالبي دلبستگي را به عنوان تمايل انسان ها به ساختن پيوندهاي عاطفي قوي با فردي خاص تعريف نموده است. نظريه دلبستگي پايه ريزي شده است تا جنبه هاي کليدي ... ادامه...


www.sid.ir .
موضوع تحقیق: بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و ... - Sid

این پژوهش به منظور بررسي. رابطه سبکهای دلبستگی ایمن و ویژگیهای شخصیتی با منبع کنترل راتر ... وابط كودك با مراقبش تعریف كرد. این كه كودك مراقب خود را كه ... ادامه...


jfmh.mums.ac.ir .
بررسی ارتباط سبک دلبستگی بالغین به والدین با میزان ...

نتیجه ‌گیری: دلبستگی ایمن به مادر ودلبستگی نا ایمن سرد با پدر در زمان کودکی، در ... در مورد شاخص عملکرد جنسی، ابتدا دستور کار ضمیمه به پرسشنامه حاوی تعریف ... ادامه...


jfmh.mums.ac.ir .
بررسی رابطه ی بین ادراک دلبستگی کودکی و دلبستگی ...

علاوه بر این به ترتیب دلبستگی ناایمن-دوسوگرا، دلبستگی اجتنابی و ... دورهی گذر از کودکی به بزرگسالی و رویارویی با چالشهای این دوره تعریف کردهاند (3)، در این ... ادامه...


hoviatshahr.srbiau.ac.ir .
دلبستگي مكاني؛ بازشناسي مفهوم، اصول و معیارها* - هویت شهر

حس مــکان، هویت مکانی، حس تعلق و وابســتگی بــه مکان تعریف. کند. همچنین ســعی شده است که از ادبیات موجود دلبستگی مکانی با. رویکردِ امکان بســط و گسترش در ... ادامه...


jsr-p.khuisf.ac.ir .
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي ﺔ ﻣﻘﺎﻳﺴ ﭘﺬﻳﺮ - دانش و پژوهش در روان ...

58/0. ﻣﻲ. ـﺑﺎﺷ .ﺪ. اﺑـﺰار ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و. آزﻣـﻮن. دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ. ﻛـﻮﻟﻴﻨﺰ و رﻳـﺪ ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺿـﺮ. ﻳﺐ اﻋﺘﺒـﺎر آن ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻳـﻚ از. ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و دوﺳﻮﮔﺮا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. ادامه...


shefayekhatam.ir .
بررسی رابطۀ بین سبک‌های دلبستگی با جسمانی‌سازی و اضطراب

Sep 6, 2014 — نتیجه‌گیری:‌ سبک دلبستگی با آسیب پذيری نسبت به اختالالت اضطراب و جسمانی سازی نشان داد. سبک های ناايمن دلبستگی )دوسوگرا و اجتنابی( ... ادامه...


journal.bpj.ir .
مقایسه‏ی سبک‏های دلبستگی و خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر

Jul 11, 2016 — ... انسان‏ها به ساختن پیوندهای عاطفی قوی با فردی خاص تعریف نموده است. ... برای سنجش سبک‏های دلبستگی از پرسشنامه‏ی سبک‏های دلبستگی ... ادامه...


civilica.com .
مقاله مبانی نظری سبک دلبستگی - سیویلیکا

با توجه به اهمیت سبک های دلبستگی در کودکی و نوجوانی و بزرگسالی هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی نظری سبک دلبستگی است که به بررسی تعریف سبک ... ادامه...


shenakht.muk.ac.ir .
رابطه بین سبک دلبستگی - مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت

اي انتخاب شدند و با تکمیل پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگساالن هازان. و شیور، خودپنداره راجرز و احساس تنهایی. UCLA. در این پژوهش شرکت کردند. یافته. ها:. ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر